Interim Coordinator HR Backoffice (afgerond in mei 2018)

Opdrachtgever

Non Profit

Organisatie

Onze opdrachtgever is een middelgrote onderwijs organisatie in Noord Holland. De HR afdeling is in beweging. Rollen en processen worden tegen het licht gehouden om verdere optimalisatie van de dienstverlening te realiseren.

Functie

De interim Team Coördinator HR Backoffice zal gedurende de inzet een analyse, advies en implementatieplan dienen op te leveren rondom het toekomst ‘proof’ maken van de HR Backoffice. Het mede vormgeven van de daadwerkelijke realisatie kan ook tot deze opdracht behoren.

Vraagstukken die aan de orde zijn:

– optimalisatie / standaardisatie van HR processen
– optimale inzet van E-hrm
– profielschets van de HR Backoffice medewerker van de toekomst, dit in relatie tot de taakinvulling van de HR Adviseurs
– overheveling administratieve taken van de HR Adviseur naar het HR backofficeteam en/of de lijn

In deze positie zal de Interim Team Coördinator functionele aansturing verzorgen aan het zittende backoffice team. Je rapporteert aan de Manager HR. In dit proces werk je veel samen met het HR Adviesteam en de interne klanten (teamleiders, sectordirecteuren).

Functie eisen

– recente ervaring in vergelijkbare optimalisatie opdrachten
– inhoudelijke kennis van HR processen en relevante wet- en regelgeving
– ervaring in optimaliseringsvraagstukken in grotere organisaties met meerdere locaties
– bvk ervaring met AFAS
– bvk ervaring in het onderwijswerkveld

Aanbod

De duur en omvang van de opdracht is nog niet vastgesteld. Dit is afhankelijk van het plan van aanpak van de interimmer. 2-3 dagen voor ongeveer 6 maanden is een zeer voorzichtige inschatting.Graag ontvangen wij dan ook op basis van deze inschatting een tariefindicatie.

Inlichtingen

Vacature termijn gesloten.

Sollicitatie

Niet meer aan de orde