Interim HR Projectmanager “de basis op orde” (afgerond in juni 2018)

Opdrachtgever

Overheidsgelieerde onderneming

Organisatie

Het team HRM van onze opdrachtgever heeft de ambitie om op doelmatige wijze bij te dragen aan de algemene doelstellingen van de organisatie. Hierdoor is men in staat de medewerkers het maximale uit zichzelf te laten halen, waardoor de productiviteit verbetert en er efficiënter gewerkt kan worden.

Het team HRM bestaat uit een personeels- en salarisadministratie, Arbo-medewerkers, HRM-adviseurs en een teamleider. Men wenst op korte termijn een gedegen fundament te leggen om daarna verder te kunnen bouwen. Daarom is besloten om dit jaar (en een deel van volgend jaar) binnen HRM primair de focus te leggen op deze “basis op orde”. Hieronder is dit begrip nader gedefinieerd en is benoemd wat minimaal nog gerealiseerd moet worden voordat dit bereikt is.

Functie

Basis op orde

De basis wordt gevormd door een goede inrichting van systemen en het beschrijven van werkprocessen voor een goed en efficiënt werkende personeels- en salarisadministratie. Daarbij dient de verbinding te worden gelegd tussen systemen, bijbehorende werkprocessen en medewerkers, gelet op de noodzakelijke toepassing in de praktijk.

De volgende elementen zijn omschreven om de gewenste basis te realiseren. Dit zijn:
– Implementatie E-HRM
– Implementatie overgangsregeling FLO
– Kernregistratie personeel
– Het aansluiten van de financiële administratie op de salarisadministratie
– Een salarisadministratie met passende inrichting en werkprocessen
– Werkprocessen en interne controle behorend bij bovenstaand
– ARBO (implementeren en uitrollen ARBO-managementsysteem, ongevallenregistratie en uitvoering geven aan de RI&E).
– Actualisering lokale (HRM) regelingen. Hiermee wordt ook bedoeld het genereren van sjabloonbrieven.

Functie eisen

Wij zijn op zoek naar een projectleider die samen met het team de hier boven beschreven situatie realiseert. Die hiertoe een projectplan schrijft gericht op inrichting van op elkaar aansluitende systemen. Ook van de ontwikkeling van bijpassende werkprocessen die nodig zijn voor een adequaat werkende personeels- en salarisadministratie. Hierbij rekening houdend met reeds in gang gezette ontwikkelingen, zowel binnen als buiten HRM.

Wij vragen van de projectleider op korte termijn een duidelijk actieplan op te stellen waarin concrete resultaten smart zijn uitgewerkt. Ook begeleidt de projectleider de teamleden vanuit een coachende rol in de uitvoering van de, uit dit project, voortvloeiende opdrachten. Ook het bewaken hiervan en de zorg om een werkomgeving te creëren waarbinnen de resultaten worden behaald, hoort tot de opdracht.

De interim professional die wij graag voordragen herkent zich verder in:

– recente ervaring in een vergelijkbare opdracht (aantoonbaar in CV)
– ervaring binnen de gemeentelijke / overheids context
– kennis van de Car-Uwo
– kennis van Raet (sterke pre)
– ervaring in het werken met Lean (pre)
– advieskracht, het vermogen om kaders en grenzen te stellen

Aanbod

Het betreft een opdracht van 24 uur per week voor circa 4 maanden. Een verlenging wordt zeker niet uitgesloten.

Inlichtingen

Procedure afgerond.

Sollicitatie

Niet meer aan de orde.