Manager P&O (afgerond in januari 2019)

Opdrachtgever

Saxenburgh Groep

Organisatie

Een goed leven, dat is wat we allemaal graag willen. Een leven waarin we van betekenis kunnen zijn, waarin we plezier hebben en ons goed voelen. Waarin we veerkracht ervaren om de uitdagingen van het leven aan te gaan. Een leven waarin we omzien naar elkaar. Daarom is `een goed leven` de visie van de Saxenburgh Groep.

De Saxenburgh Groep heeft de ambitie een veelzijdige, multifunctionele zorgaanbieder in het Vechtdal en de regio Coevorden te zijn. Zij leveren uitstekende medisch-specialistische ziekenhuiszorg, complexe zorg voor kwetsbare ouderen, revalidatiezorg en thuiszorg, conform (nieuwe) kwaliteitsrichtlijnen, aan patiënten, bewoners en cliënten. Hierbij is sprake van een prettige en goede samenwerking met huisartsen, collega zorginstellingen, gemeenten, patiëntenverenigingen en overige zorgpartners. Ook heeft de Saxenburgh Groep zich als doel gesteld haar vastgoed de komende jaren te vernieuwen en te verduurzamen.

De Saxenburgh Groep wil samen met andere zorgaanbieders en stakeholders een bijdrage leveren aan een gezonde en vitale regio door als organisatie de zorg dichtbij te leveren daar waar dit mogelijk is met als doel de inwoners in het Vechtdal en de regio Coevorden te helpen om vitaal te blijven en de maximale zelfstandigheid te behouden. Men biedt een breed palet aan medisch-specialistische zorg en doen dit patiënt/bewoner/cliënt gericht in een moderne, gastvrije en veilige omgeving waarbij er sprake is van persoonlijke aandacht en waar kundig personeel wordt ingezet. De Saxenburgh Groep wil daarbij in de regio (nog) meer zichtbaar en erkend worden als onmisbare schakel in de keten van gezondheid en zorg en fungeert als kenniscentrum voor de regio.

Functie

Voor de Saxenburgh Groep zoeken wij een ervaren, verbindende manager met stevig veranderkundige capaciteiten. Deze tactisch/strategische positie vraagt om een academisch werk- en denkniveau en een persoonlijkheid met verbindende leiderschapskwaliteiten. Met respectvol, empathisch en transparant handelen weet de manager goed te combineren met sturing op resultaat en verantwoordelijkheid.

Als Manager P&O gebruik je de ervaring op het gebied van HR en Organisatie om de zorg beter te maken. Je anticipeert bij het personeel- en organisatiebeleid op de veranderingen die noodzakelijk zijn in en voor het primaire proces, zeker in het zicht van de komende veranderingen. De manager die zij zoeken is creatief in het zoeken naar oplossingen en weet welke innovaties op gebied van bijvoorbeeld arbeidsmarktpositionering, aansprekend werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid, relevant voor de organisatie zijn.

Taken:
• Geeft inspirerend leiding aan de afdeling P&O en is verantwoordelijk voor de bedrijfsresultaten van de afdeling.
• Coacht, ontwikkelt en begeleidt de medewerkers op de afdeling op vakinhoudelijke professionaliteit.
• Initieert en ontwikkelt Personeel en organisatieontwikkelingen en zorgt voor een adequaat en passend HRM-instrumentarium.
• Doet voorstellen voor de ontwikkeling van de sterk veranderende organisatie en geeft richting aan bijbehorende veranderingsprocessen.
• Is de strategische partner van de Bestuurder op het gebied van Personeel en Organisatieontwikkeling.
• Staat de Bestuurder bij in medezeggenschaps- en vakbond overleggen.
• Fungeert als vakspecialist op de meer complexe Personeel en Organisatievraagstukken.

Situatieschets Algemeen
Na een lange periode van financiële tekorten en een reorganisatie (2015) kijkt de Saxenburgh Groep vol vertrouwen naar de toekomst. Er is hernieuwd vertrouwen van investeerders, waardoor er nu behalve een nieuw zorgcentrum ook een nieuw ziekenhuis gebouwd wordt. De bouw van het nieuwe Röpcke-Zweers Ziekenhuis is inmiddels begonnen. In 2020 zal het nieuwe gebouw in gebruik worden genomen.

Aan de zorg gaat het een en ander veranderen. Men heeft tijdens de reorganisatie van 2015 direct al ingezet op kwaliteit. Men werkt in de toekomst met minder mensen, maar die zijn wel extra toegerust om hun werk te kunnen doen. Daarnaast gaat men in de nieuwbouw gebruik gaan maken van de nieuwste technische voorzieningen die de zorg ten dienst kunnen staan.

De schaarste op de arbeidsmarkt en de impact van de veranderende organisatie vraagt om meer en intensievere opleidingsprogramma’s. Daarnaast vragen de thema’s duurzame inzetbaarheid, leiderschap en cultuur intensieve aandacht om de ingezette organisatiekoers te realiseren.

Situatieschets P&O
Het team heeft in relatief korte termijn redelijk veel wisselingen van leidinggevenden gehad. Daarnaast is er weinig (financiële) ruimte geweest om in het team te investeren. Met grote betrokkenheid en doorzettingsvermogen heeft men de werkzaamheden opgepakt. Om het team in positie te brengen zodat ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren in de transitie van de Saxenburgh Groep verdient het team aandacht, een heldere koers en ruimte om te groeien. Zowel persoonlijk als inhoudelijk zodat zij zichzelf op de kaart kunnen zetten.

Plaats in de organisatie | Bezetting P&O
De Manager P&O rapporteert rechtstreeks aan de bestuurder en heeft zitting in het MT. Het huidige team P&O bestaat uit 5 adviseurs, 2 opleidingsadviseurs. Daarnaast is er de personeel en salarisadministratie welke bestaat uit 3 medewerkers van de personeelsadministratie, een drietal salarisadministrateurs, een applicatiebeheerder en een coördinator PSA. De adviseurs hebben allen een intern verzorgingsgebied en een inhoudelijk thema als eigenaarschap.

Functie eisen

De Manager P&O beschikt in elk geval over de volgende kennis en ervaring:
• Een afgeronde academische opleiding die is toegespitst op HRM en Organisatiekunde/Verandermanagement.
• Minimaal 7 jaar ervaring in een vergelijkbare functie in een complexe (zorg) organisatie.
• Een coachende leiderschapsstijl en ervaring in het aansturen van P&O-professionals binnen een veranderende context.
• Up-to-date relevante kennis van HRM en organisatieontwikkeling en het vermogen deze te vertalen naar een sterk veranderende organisatie.
• Kennis van financiën en bedrijfskundige processen

Competenties
• Strategische denkkracht
• Handelen vanuit patiënten perspectief
• Empathisch en organisatiesensitief
• Inlevings- en reflectievermogen
• Positief en energiek
• Betrouwbaar en probleemoplossend

Aanbod

Het betreft een vast dienstverband van 36 uur per week. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen.

· Pensioen bij PFZW, werknemersbijdrage 11,75% (iwerkgeverbijdrage eveneens 11,75%)
· Vakantiedagen: 144 uren en 57 PLB uren
· 13e maand
· Collectieve ziektekosten regeling
· Tegemoetkoming reiskosten

Inlichtingen

Niet meer van toepassing.

Sollicitatie

24 januari 2019. Overeenkomst met kandidaat getekend. Vacature voorzien.